Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus sai uue akrediteeringu viieks aastaks

MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus teostas 2020. aasta oktoobrist detsembrini SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus juhtimissüsteemi uushindamist.

Uushindamise käigus kontrollis MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus nii Sertifitseerimiskeskuse dokumentatsiooni kui ka viis läbi paikvaatlusi e. Sertifitseerimiskeskuse eksperdi töö jälgimisi ettevõtetes.

Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise osas toimus paikvaatlus Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses ja kääritusjäägi osas Vinni Biogaasis.

Uushindamise lõpptulemusena leiti, et SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus tegevus vastab EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 nõuetele kui toote sertifitseerimisasutus komposti ja kääritusjäägi sertifitseerimise valdkonnas. Uus tunnistus väljastati viieks aastaks kehtivusega kuni 16.02.2026.

Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskusel on õigus SERTIFITSEERIDA:

  1. biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti;
  2. reoveesette komposti;
  3. reoveesettest ja biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti;
  4. biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkivat kääritusjääki.