Sertifikaadi taotlemine

Biolagunevatest jäätmetest toodetud komposti sertifitseerimisel lähtutakse Keskkonnaministri määrusest nr 7, 13.04.2013 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded.

Reoveesettest valmistatud komposti sertifitseerimisel lähtutakse Keskkonnaministri määrusest nr 24, 19.07.2017 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded.

Kääritusjäägi sertifitseerimisel lähtutakse Keskkonnaministri 10.05.2016.a. määrusest nr 12  „Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta”.

Sertifitseerimise protsessi kirjeldavad komposti sertifitseerimise üldtingimused, mis on kättesaadav SIIT!

Komposti sertifikaadi saamiseks esitab ettevõte täidetud taotlus SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskusele.
Kui soovite taotlusvormi Wordi failina, siis palun kirjutage margit@recycling.ee.

SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus on EAK poolt akrediteeritud sertifitseerimisasutus PC026.

Akrediteerimisulatus on leitav Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehelt.

SERTIFITSEERITUD TOODETE NIMISTU

 

Kontakt:

SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus
Peterburi tee 46, Tallinn 11415 Tallinn
+372 6181 618
info@recycling.ee
Juhatuse liige: Allan Pohlak | pohlaka@hotmail.com