OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLEJA PÄDEVUSKOOLITUS

Keskkonnaministri määrus kehtestab ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omaja jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded.

EJKL Kompetentsikeskus viib läbi 24-tunnist ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitust. Lektoriteks on oma ala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusest (KEMIT)) ja ettevõtetest.

Koolitus lõppeb testiga ja lõpetanutele väljastatakse tunnistus.

Osalemiseks palun võtke ühendust – Margit Rüütelmann, tel 513 0698 või margit@recycling.ee.