Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolitus

Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolitus annab kõige üldisemad teadmised ringmajandusest ja jäätmekäitlusest ning on mõeldud:

  • ettevõtete töötajatele, kes tegelevad ringmajandusele ülemineku ja jäätmekäitluse teemadega;
  • kohalike omavalitsuste ametnikele, kelle igapäevased tööülesanded on seotud keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusega.

Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolituse raames käsitletavad teemad:

  • Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid.
  • Jäätmehierarhia – jäätmetekke vältimine, korduskasutus, materjalina ringlussevõtt (s.h. EL poolt materjalina ringlussevõtule seatud sihtarvud ja nende täitmine) , energia tootmine, prügilasse ladestamine. Jäätmete lakkamine.
  • Jäätmekäitlustoimingud – jäätmematerjali taaskasutamine, jäätmete kasutamine kütusena, kompostimine, kääritamine, ladestamine ja muud jäätmekäitlustoimingud.
  • Jäätmekäitluskohad – prügila, jäätmepõletus- ja koospõletustehas, jäätmejaam, kompostimisplats ja muud jäätmekäitluskohad.
  • Ringmajanduse üldine kontseptsioon. Üleminek lineaarmajanduselt ringmajandusele. Mida peame tegema teisiti. Erinevate sektorite kaasatus.

Järgmine ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolitus toimub 12.aprillil 2022.a.
Koolituse lektor on Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu.

Lisainfo koolituse kohta – Margit Rüütelmann, tel 513 0698 või margit@recycling.ee.