Meeskond

Aivar Lõhmus, Väätsa Prügila AS

Vello Helm, Killumeister OÜ

Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool

Andrus Aavik, Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituut

Kalle Kikas, AS Kunda Nordic Tsement

Margit Rüütelmann, projektijuht, EJKL Kompetentsikeskus MTÜ