Jäätmete Taaskasutusklaster

Ajavahemikus 01.01.2014-31.08.2015 arendab EJKL Kompetentsikeskus projekti Jäätmete Taaskasutusklaster. Projekti eesmärgiks on suurendada jäätmete taaskasutamist, jäätmetest kvaliteetsete ja sertifitseeritud toodete valmistamist ning jagada Eesti jäätmekäitlusettevõtete kogemusi jäätmete taaskasutamisel.