Põhjamaade koostöö

Põhjamaade koostööle jäätmete taaskasutuse edendamiseks Läänemere piirkonnas pandi alus 01.novmebril 2012.a. Helsinkis.

Põhjamaade koostöös osalevad 6 riigi – Soome, Eesti, Norra, Rootsi, Taani ja Islandi – jäätmekäitlus/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorgansiatsioonid:

Koostöönõupidamised toimuvad 2 korda aastas ja 22.novembril 2017.a. võõrustas koostööpartnereid Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus Tallinnas.

Järgmine nõupidamine toimub 09.mail 2018 Stockholmis.

Põhilised tegevussuunad:

  • Jäätmed kui ressurss. Jäätmete taaskasutamise suurendamine Läänemere piirkonnas.
  • Jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamise hetkeolukorra kaardistamine – jäätmekäitlust/jäätmete taaskasutamist reguleerivad õigusaktid, jäätmekäitlusettevõtete roll jäätmete taaskasutamise suurendamisel, aus konkurents jäätmekäitlusturul jne.
  • Ühiste seisukohtade kujundamine ja ühise sõnumi edastamine nii osalevate riikide riigiasutustele (keskkonnaministreerium, parlament jne) kui ka Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu  FEAD’i tasandil.