EJKL Kompetentsikeskus

EJKL Kompetentsikeskus on välja kasvanud projektist Jäätmete Taaskasutusklaster ja on asutatud Eesti suuremate jäätmete taaskasutusega tegelevate ettevõtete poolt, et senisest tõsisemalt keskenduda jäätmete materjalina ringlusesse võtule ja jäätmetest toodete valmistamisele.

Jäätmekäitlustegevused ja jäätmete taaskasutus on järjest keerukamad ja tehnoloogiamahukamad. Selleks, et Eesti saaks tulevikus olla keerukamates jäätmekäitlusvaldkondades Euroopa kompetentsikeskus, tuleb tegeleda siinse jäätmete taaskasutuse alase kompetentsi arenduse koondamisega.

Jäätmetest valmistatud tooted peavad vastama kvaliteedinõuetele ja olema sertifitseeritud, et nad oleksid konkurentsivõimelised looduslikest materjalidest valmistatutega. Taaskasutuse arenguks on samavõrd oluline, et seni jäätmeteks liigituvad materjalid ja energiakandjad vastavad kehtivatele tehnilistele nõuetele.  EJKL Kompetentsikeskuse baasil on kavas luua sihtasutus, mis hakkaks tegelema jäätmetest valmistatud toodete sertifitseerimisega. Esimeses järjekorras on plaanis komposti sertifitseerimine.

Kompetentsikeskuse arendatavate projektidega saavad lisaks jäätmekäitlejatele liituda ka kõik teised täiuslikumasse ressursikasutusse panustavad ettevõtted.

MTÜ EJKL Kompetentsikeskuse asutajad: Kunda Nordic Tsement AS, Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS ja Väätsa Prügila AS.