Jäätmed kuluvad ära toorainena

Jäätmete Taaskasutusklastri projektiga sündis Eestis kompetentsikeskus, mille abiga viivad ettevõtted ellu moodsa aja jäätmepoliitikat. Uuendused on suured – jäätmed on muutunud ressursiks, näiteks kasutavad klastri partnerid tsemendi tootmises fossiilsete kütuste asemel jäätmekütust, loodusliku paekillustiku asemel kasutatakse betoonkillustiku, mis on sertifitseeritud toodet jne.

pr_41

Projektist sündinud MTÜ EJKL Kompetentsikeskus ühendab Eesti suuremaid jäätmete taaskasutusega tegelevaid ettevõtteid ning koordineerib ja arendab jäätmete taaskasutamist ja jäätmetest toodete valmistamist.
2013. aastal esitas MTÜ EJKL Kompetentsikeskus EASile taotluse klastri meetmest rahastuse saamiseks.

pr_1

EJKL Kompetentsikeskuse projektijuhi Margit Rüütelmanni selgitusel osales jäätmevaldkonna arendamiseks loodud klastri projektis kokku 21 partnerit, kellest tuumiku moodustasid Eesti juhtivad jäätmekäitlus-, ehitus-, energeetikaettevõtted kui ka teadus- ja haridusasutused.

Viimasel kümnel aastal on toimunud Eesti jäätmemajanduses suured muutused, mille on toonud kaasa nii Euroopa Liidu õigusaktid kui Eesti üldine keskkonnapoliitika. Jäätmepoliitika peamine eesmärk on piirata jäätmeteket ja jäätmete taaskasutusse suunamine.

Klastrite Arendamise toetust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

pr_5

pr_3

Artikkel: EAS http://www.eas.ee/userstory/jaatmeklaster/