EJKL Kompetentsikeskus võõrustas Põhjamaade kolleege

EJKL Kompetentsikeskus on alates 2012.a. sügisest teinud aktiivselt koostööd Soome, Rootsi ja Norra jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate (era)ettevõtete katusorganisatsioonidega.

Koostöö raames pannakse erilist rõhku jäätmetele kui ressursile ning omavahelistes aruteludes on olulisel kohal taaskasutamisega tegelevate eraettevõtete roll/võimalused/kohustused  jäätmete korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu suurendamisel Põhjamaades.

Lisaks käsitletakse ka konkurentsiga seotud teemasid.

Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel.

22.oktoobril kohtusid Põhjamaade esindajad Tallinnas. Lisaks tavapärasele katusorganisatsioonide nõupidamisele toimus ka ümarlaud, kus osalesid Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Taimar Ala ja Konkurentsiameti järelevalve osakonna juhataja asetäitja Katrin Tasa.

Soome, Rootsi ja Norra kolleegid andsid ümarlaual osalejatele ülevaade jäätmekäitluse hetkeolukorrast, edusammudest ja tagasilöökidest jäätmete korduskasutamisel ja materjalina ringlussevõtul ning ka tuleviku suundumustest.

Eesti vaatab sageli Põhjamaade poole ja võtab eeskuju seal toimivatest süsteemidest. Kohtumine Põhjamaade kolleegidega on kujunenud heaks võimaluseks vahetada kogemusi, nii positiivseid kui negatiivseid, ning seeläbi vältida juba teiste poolt tehtud vigu ja rakendada vaid Põhjamaade parimaid näiteid.