KOOLITUS – OHTLIKUD JÄÄTMED 20.-22. oktoober 2015

JÄÄTMEKÄITLUSALASE TÄIENDUSKOOLITUSE VI MOODUL – OHTLIKUD JÄÄTMED – TOIMUB 20.-21. OKTOOBRIL JA OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLEJA PÄDEVUSKOOLITUS 20.-22. OKTOOBRIL.

Sel aastal ühendame ohtlike jäätmete käitleja täienduskoolituse ja pädevuskoolituse (https://www.riigiteataja.ee/akt/13274456 – Keskkonnaminister on kehtestanud nõuded ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavas ettevõttes jäätmekäitluse eest vastutavatele isikutele!)

See tähendab, et on võimalus läbida:

  1. Täienduskoolitus, 2-päevane – 20. ja 21.oktoober, 125 EUR
  2. Pädevuskoolitus, 3-päevane – 20.-22.oktoober (24 tundi), hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele ja riigiasutuste esindajatele 225 EUR, kõikidele teistele 295 EUR.

Kui soovite osaleda täienduskoolitusel või pädevuskoolitusel, siis palun sellest teada anda marit@recycling.ee või 523 18 18!

 

Jäätmekäitlusalase täienduskoolituse järgmised moodulid:

  • VII moodul – LAIENDATUD TOOTJAVASTUTUS
  • VIII moodul – JÄÄTMEKÜTUSED