JÄÄTMEKÄITLUSALANE TÄIENDUSKOOLITUS aprill – detsember 2015

Jäätmekäitlusalane täienduskoolitus toimub ajavahemikus aprill – detsember 2015.a.

KOOLITUSE KAVA

1. MOODUL – Jäätmekäitluse korraldamisest. Mõisted ja põhimõtted, õigusaktid, järelevalve, jäätmete riikidevaheline vedu, aruandlus.
Toimumisaeg: 15. ja 16. aprill 2015

2. MOODUL – Olmejäätmete käitlusest. Korraldatud jäätmevedu, jäätmejaamad, jäätmete töötlemine (sh sortimine), taaskasutamine.
Toimumisaeg: 19. ja 20. mai 2015

3. MOODUL – Komposti tootmine ja kasutamine. Arengusuunad, tehnoloogiad, anaeroobne töötlemine, vajalikud load ja litsentsid.
Toimumisaeg: 09. ja 10. juuni 2015

4. MOODUL – Prügilad ja jäätmejaamad. Prügilate liigid, nõrgvesi, prügilagaas, prügilate igapäevane hooldus, sulgemine, järelhooldus.
Toimumisaeg: 26. ja 27. august 2015

5. MOODUL – Ehitus- ja lammutusjäätmed. Ehitus- ja lammutusjäätmete (sh metallijäätmete) kogumine ja taaskasutamine.
Toimumisaeg: 16. ja 17. september 2015

6. MOODUL – Ohtlikud jäätmed. Load, litsentsid, aruanded, pakendamine ja märgistamine.
Toimumisaeg: 21. ja 22. oktoober 2015

7. MOODUL – Laiendatud tootjavastutus. Pakendite taaskasutamine, probleemtooted.
Toimumisaeg: 18. ja 19. november 2015

8. MOODUL – Jäätmekütused. MBT. Jäätmete põletamine ja põlemine.
Toimumisaeg: 9. ja 10. detsember 2015

Koolituse käigus külastatakse mitmeid jäätmekäitlusettevõtteid ja tutvutakse praktilise käitlusega.

NB! Moodulite toimumisajad on esialgsed ja võivad muutuda.
Koolitus toimub Tallinnas.

Kursuse teoreetilise osa maht on 124 tundi.

Kogu koolituse maksumus (8 moodulit):

  • Jäätmete Taaskasutusklastri partneritele 760 eurot
  • Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele 799 eurot
  • Kohalikud omavalitsused ja riigiasutused 799 eurot
  • Muud ettevõtted ja asutused 840 eurot

Võimalus on osaleda ka ainult ühes koolituse moodulis. Osalemine ühes moodulis maksab 125 eurot.
Hinnas sisaldub kogu õppetöö korraldus, loengud, kohvipausid.

Õpperühma orienteeruv suurus on 25 inimest.

Lisainfo koolituse kohta – Marit Liivik, tel 523 18 18