Sertifikaadi taotlemine

Biolagunevatest jäätmetest toodetud komposti sertifitseerimisel lähtutakse Keskkonnaministri määrusest nr 7, 13.04.2013 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded.

Reoveesettest valmistatud komposti sertifitseerimisel lähtutakse Keskkonnaministri määrusest nr 24, 19.07.2017 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded.

Sertifitseerimise protsessi kirjeldavad komposti sertifitseerimise üldtingimused, mis on kättesaadav SIIT!

Komposti sertifikaadi saamiseks esitab ettevõte täidetud taotlus SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskusele (taotlus Word failina).

SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud kui sertifitseerimisasutus komposti sertifitseerimise valdkonnas (akrediteerimistunnistus nr PC026, 17.02.2016). Akrediteering kehtib kuni 16.02.2021.

Akrediteerimistunnistust saate näha SIIN ja akrediteerimisulatus on leitav Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehelt.

SERTIFITSEERITUD TOODETE NIMISTU

Kontakt:

SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus
Peterburi tee 46, Tallinn 11415 Tallinn
+372 6181 618
info@recycling.ee
Juhatuse liige: Allan Pohlak | pohlaka@hotmail.com