Jäätmekäitlusalase täienduskoolituse lõpetamine

Kursuse lõpuseminar toimub kolmapäeval, 11. juunil, algusega kell 10.00 Tallinnas, Peterburi tee 47, EJKL kontoris.

Lõpetajad koostavad ~2 lehekülje pikkuse essee jäätmekäitlust puudutaval teemal ning ühisseminaril kantakse huvipakkuv teema ette, millle järgneb arutelu.

Seminari lõpus antakse lõpetajatele kätte tunnistused.

Valminud on komposti kasutusjuhised

Valminud on komposti kasutusjuhised. Juhised on saadaval pikas versioonis kui ka infovoldikutena.

Kompostaiasjamaastikukujunduses1  Capture1

KomposthobiaiasCapture4

KompostpõllumajandusesCapture5

Komposti toodavad Eestis järgmised ettevõtted:

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
Väätsa Prügila AS
Eesti Vee-ettevõtete Liit (reoveesette kompost)
Epler&Lorenz AS
Paikre OÜ

Komposti teemal konsulteerib Eesti Maaülikool.

EAS toetab projekti Jäätmete Taaskasutusklaster

Ajavahemikus 01.01.2014-31.08.2015 arendab EJKL Kompetentsikeskus projekti Jäätmete Taaskasutusklastrit. Projekti eesmärgiks on suurendada jäätmete taaskasutamist, jäätmetest kvaliteetsete ja sertifitseeritud toodete valmistamist ning jagada Eesti jäätmekäitlusettevõtete kogemusi jäätmete taaskasutamisel.

Projektis osaleb 22 partnerit – 17 ettevõtet, 3 teadus- ja haridusasutust (Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituut ja Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus), Eesti Vee-ettevõtete Liit MTÜ ja EJKL Kompetentsikeskus MTÜ.

Pressiteade: Loodi MTÜ EJKL Kompetentsikeskus

Eesti suuremad jäätmete taaskasutusega tegelevad ettevõtted asutasid kompetentsikeskuse, et senisest tõsisemalt keskenduda jäätmete materjalina ringlussevõtule ja jäätmetest toodete valmistamisele. Kompetentsikeskuse arendatavate projektidega saavad lisaks jäätmekäitlejatele liituda ka kõik teised täiuslikumasse ressursikasutusse panustavad ettevõtted.

Jäätmekäitlustegevused ja jäätmete taaskasutus on järjest keerukamad ja tehnoloogiamahukamad. Looduslike ressursside kasvavas nappuses on materjalide taaskasutus väga perspektiivikas tulevikuvaldkond,  võrreldav lausa bio- ja nanotehnoloogiaga. Selleks, et Eesti saaks tulevikus olla keerukamates jäätmekäitlusvaldkondades Euroopa kompetentsikeskus, tuleb tegeleda siinse jäätmete taaskasutuse alase kompetentsi arenduse koondamisega.

„Kompetentsikeskuse eesmärk on toetada jäätmete taaskasutuse jõudsat edasiarendamist Eestis,  arendada erinevaid jäätmete taaskasutusalaseid koostööprojekte. Häid näiteid selles vallas, kus jäätmetest saavad pärast ümbertöötlemist uued tooted või ressurss, tuleb üha juurde, kuid tööpõld on veel väga lai,“ ütles EJKL Kompetentsikeskuse juhatuse esimees Kalle Kikas.

„Üks oluline tahk kompetentsikeskuse loomisel on kindlasti aktiivne rahvusvaheline suhtlus, oluline roll on koostööl Soome, Rootsi ja Norra jäätmekäitlussektoritega,“ rääkis EJKL Kompetentsikeskuse juhatuse liige Aivar Lõhmus. „Kompetentsikeskuse arendatavate projektidega saavad liituda mitte ainult jäätmekäitlejad, vaid ka kõik teised kestlikust arengust huvitatud nt haridus- ja teadusasutused jpt“ lisas ta.

Jäätmetest valmistatud tooted peavad vastama kvaliteedinõuetele ja olema sertifitseeritud, et nad oleksid konkurentsivõimelised looduslikest materjalidest valmistatutega. Taaskasutuse arenguks on samavõrd oluline, et seni jäätmeteks liigituvad materjalid ja energiakandjad vastavad kehtivatele tehnilistele nõuetele.  EJKL Kompetentsikeskuse baasil on kavas luua sihtasutus, mis hakkaks tegelema jäätmetest valmistatud toodete sertifitseerimisega. Esimeses järjekorras on plaanis komposti sertifitseerimine.

MTÜ EJKL Kompetentsikeskuse asutajad: Kunda Nordic Tsement AS, Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS ja Väätsa Prügila AS.

OJ käitleja pädevuskoolitus, 17.-19.10.2017

EJKL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 17.-19.oktoobrini ohtlike jäätmete käitleja
pädevuskoolituse.

Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist, KEMIT’ist ja jäätmekäitlusettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, lubade taotlemise ja menetlemisega, aruandlusega  jne.

Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 255 EUR ja kõikidele teistele 336 EUR. Käibemaksu ei lisandu.

Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning lõunasööke. Koolitus lõpeb testiga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

NB! Koolitusel on võimalik osaleda ka päevade kaupa ja ühe päeva hind EJKL liikmele on 85 EUR ja kõikidele teistele 112 EUR. Sel juhul OJ käitleja pädevuskoolituse tunnistust ei väljastata.

Koolitusele registreerimiseks ja koolituse KAVA saamiseks, palun, pöörduda Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee või Marit Liivik 523 1818, marit@recycling.ee